Redovisningsbyrå Göteborg

Vi ser till helheten

Redovisning

VI HÅLLER KOLL PÅ RÄKENSKAPERNA

Vi är mer än bara det personliga och trygga valet av redovisningsbyrå i Göteborg. Vi tillhandahåller en lång rad tjänster och anpassar servicen helt efter dina behov. 

Vad gäller din löpande redovisning kan vi sköta den hos oss eller på plats hos ditt företag.

hjälp med redovisning

Vi hjälper även till med:

  • Upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning
  • Mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
  • Biträde vid upprättande av deklarationer
  • Lönehantering och kontrolluppgifter
  • Uppläggning av administrativa rutiner
  • Bolagsbildning, bolagsombildning och bolagsavveckling.

 

Låt oss ta hand om din redovisning i Göteborg.